V některých golfových klubech může brzy dojít k vyčerpání prostoru možných členských registračních čísel, kterých dosud bylo 9.999. Proto jsou zavedena na serveru ČGF nová registrační čísla, která již platí.

Doposud měla členská registrační čísla podobu KKKCCCC, kde KKK (3 místa) bylo registrační číslo klubu v rámci databáze ČGF a CCCC (4 místa) členské číslo hráče/člena v rámci daného klubu.

Nově se druhá položka rozšiřuje o jednu cifru, takže nová podoba je KKKCCCCC, tedy KKK (3 místa) a CCCCC (5 míst).

Stávající čísla byla upravena o jednu vloženou nulu na první pozici C. Např. místo 0350034 je nyní 03500034.

V rámci vyhledávání/identifikace hráče/člena je nově potřeba registrační číslo zadávat v novém, plném osmiciferném formátu (tedy např. "03500034"), nebo jako dvě skupiny cifer oddělené nenumerickým znakem, kdy nemusí být dodrženy levostranné nuly (tedy např. "35 34" nebo "35-34"). Vyhledávání podle starého formátu není, s ohledem na možnou nejednoznačnost, nadále možné.

dr