Přetrvávající nouzový stav s omezením setkávání osob neumožňuje uspořádat Výroční členskou schůzi GCHK v původním termínu 31.3.2021. Výbor GCHK proto podobně jako v loňském roce rozhodl o jejím posunutí o dva měsíce, stejně jako je posunuta konference ČGF.

Výroční členská schůze by tedy měla proběhnout v pátek 28. května 2021 od 18 hodin v Hradci Králové ve Fomei, Honkova 555. Termín na konci května může umožnit uspořádat schůzi ve venkovní části areálu Fomei, bude-li epidemiologická situace nadále omezovat setkávání ve vnitřních prostorách. 

Tři týdny před datem konání schůze dostanete pozvánku. Členské karty ČGF budeme posílat spolu s naší tradiční golfovou ročenkou všem (platícím) členům poštou 14. dubna 2021.

dr