V pátek 8.4.2022 se uskutečnila členská schůze Golf Clubu Hradec Králové. Její význam spočíval v tom, že byla zároveň volební, neboť stávajícímu výboru končil mandát. Bylo nutné připravit novou kandidátku, neboť Jiří Stránský, Vladimír Rybář a Petr Drbal již nechtěli kandidovat.

Při presenci si členové převzali nové klubové ročenky za rok 2021. Petr Drbal seznámil přítomné se zprávou o činnosti klubu  za rok 2021. Jiří Stránský seznámil se zprávou o hospodaření a s rozpočtem na rok 2022. Vladimír Rybář v zastoupení Ivo Madera přečetl kontrolní zprávu za rok 2021.

K předloženým zprávám proběhla diskuse, po které následovaly volby a vyhlášení jejich výsledků. Novým prezidentem klubu se stal Ing. Petr Lexa, který povede obměněný výboru klubu ve složení Zdeněk Košťál, Ing. Miloslav Synek, Prof. Vladimír Wsól a Ing. Bohumír Šafařík.

Proběhla i volba pro doplnění kontrolní komise, neboť Ing. Vlastimil Očovaj a Prof. Vladimír Wsól z komise odstoupili. Pro doplnění kontrolní komise na dva roky byli zvoleni Ing. Vladimír Rybář a Ing. Petr Drbal. Doplní tak stávajícího člena kontrolní komise Ing. Ivo Madera.

Děkujeme odcházejícím členům výboru, za nimiž je několik desetiletí vytrvalé práce pro náš klub. Nově zvolenému výboru pak přejme hodně zdaru a úspěchů při řízení GCHK. Nový prezident představil své priority ve třech oblastech - mládež, sportovní stránku a klubový život více nastartovat.

Následovalo ocenění nejlepší hráčky klubu Justýně Šafaříkové, která v loňském roce skvěle reprezantovala klub a prosazovala se na nejvyšší úrovni. Poděkování patří také týmu žen a mužů za zdařilou reprezantaci v Extralize a v 1. lize. Vyhlášeni byli také Mistři klubu na simulátorech 2022, kteří převzali medaile a ceny.

daw