Narodit se na Nový rok, to se poštěstí málokomu. Shodou okolností dneska je to rovných 80 let, co se právě takováto věc poštěstila našemu čestnému členovi a bývalému dlouholetému prezidentovi Petru Drbalovi.

Petr je bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností východočeského golfu posledních dvou dekád. Od konce devadesátých let, kdy se poprvé se zeleným sportem na Hrádku setkal, se jeho aktivity velice rychle začaly orientovat směrem k organizování tréninkové činnosti mládeže, ačkoliv do té doby neměl v oblasti pedagogiky či sportovní výchovy praktické zkušenosti. Záhy se stal i prezidentem klubu a zapojil se do nově vznikajících řídících struktur regionálních komisí České golfové federace.

Založení Dětské Tour Severovýchod předcházelo několik ročníků pořádání samostatného dětského turnaje na Hrádku. V roce 2003 se Petrovi povedlo zkoordinovat osm dalších mládežnických turnajů a - tolik do té doby chybějící - túra pro začínající golfové žáčky byla na světě. Některé z dětí, které tehdy na prvním ročníku DTSV hrály, dnes už mají na túře své vlastní děti.

Další výraznou Petrovou zásluhou je vybudování Tréninkového centra mládeže GCHK. Přestižním statutem TCM Česká golfová federace v roce 2006 ocenila prvních deset klubů dlouhodobě a koncepčně pracujících s mládeží. A od té doby prošly naším tréninkovým programem další stovky dětí. 

V roli prezidenta Golf Clubu Hradec Králové Petr Drbal organizoval společenský klubový život a držel patronát nad ženskou i mužskou ligovou reprezentací. Coby předseda Komise mládeže Regionální STK Východ A ovlivnil či spolu-vychoval řadu dnes uznávaných golfových osobností, ať už hráčů, trenérů, rozhodčích nebo ostatních golfových činovníků.

Dnes Petr již více z povzdálí sleduje golfový cvrkot v našem regionu, ale nadále je k dispozici všem žadatelům o radu či konzultaci v golfovém životě.

Petře, děkujeme za všechny ty roky, užívej si zasloužené pohody a nadále ve zdraví pokračuj ve hře, která Ti přinesla tolik radosti a úspěchů.

daw