Vážení členové Golf Clubu Hradec Králové. Děkujeme vám všem za uplynulou golfovou sezonu a začíná čas připravit se na rok příští. 

V plánu je opět pořádání golfových turnajů, jsou domluvené slevy na vybraných hřištích, budou pokračovat tréninky mládeže, zkrátka vše, co probíhalo v letech předešlých bude pokračovat i nadále.

Členský příspěvek zůstává beze změny, a to 2.000,- Kč. Prosím všechny členy GCHK o úhradu členského příspěvku do 31. ledna 2023. Jako variabilní symbol platby prosím uveďte své členské číslo a do textu příjmení a jméno pro snadnější určení plátce.

Číslo účtu GCHK je679090267/0100

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na úspěšný rok 2023.

pl