Odložená výroční členská schůze Golf Clubu Hradec Králové se uskutečnila v pátek 5. června v příjemných venkovních prostorech Adventure golfu v Centrum zábavy a sportu Fomei. Na programu schůze bylo nejen hodnocení loňského roku a vytyčení cílů pro letošní sezónu, ale došlo též k volbě nové revizní komise GCHK a především k prvnímu udělení čestných členství.

Historie našeho klubu se píše již 25 let, a to je dobrým důvodem k ohlédnutí, co vše se za čtvrt století existence GCHK událo. Významené události a milníky klubového života byly shrnuty a vydány letos na jaře tiskem v golfové ročence, kterou všichni členové nalezli ve své poštovní schránce. Výbor Golf Clubu Hradec Králové uvedl do pomyslné síně slávy uvedl tři členy našeho golfového klubu, kteří v něm svým působením zanechali dnes již nesmazatelnou stopu.

Ing. Jiří Stránský byl oceněn za mimořádné zásluhy o založení klubu a golfového hřiště Hrádek u Nechanic.

Ing. Petr Drbal byl oceněn za mimořádné zásluhy o rozvoj klubu a Tréninkového centra mládeže.

Ing. Josef Dostál byl oceněn za mimořádné zásluhy o rozvoj klubu a areálu Centrum zábavy a sportu FOMEI.

Jiří Stránský a Petr Drbal mohli osobně na schůzi převzít čestné plaketky, Josef Dostál se bohužel ze zdravotních důvodů schůze zúčastnit nemohl. Bylo velice hezké vyslechnout proslovy z úst našich čestných členů. Jiří Stránský, který letos v srpnu oslaví 87. narozeniny, zavzpomínal na seznámení s Petrem Drbalem, které sahá velice hluboko do minulého století - setkali se na Střední stavební průmyslové škole, kde mladý Petr Drbal stal se studentem mladého kantora Jiřího Stránského. Od té chvíle uteklo mnoho vody v Labi a za oběma z nich je obrovský kus práce. Milí čestní členové, děkujeme Vám a je nám ctí, že se nadále můžeme společně s Vámi potkávat.

daw