Dne 23. března 2018 proběhlo výroční shromáždění členů Golf Clubu Hradec Králové. Na programu schůze bylo mj. hodnocení práce výboru GCHK v uplynulém roce, ocenění nejlepších hráčů loňské sezóny a volba nového výboru klubu na další čtyřleté období.

Prezidentem klubu byl opět zvolen Petr Drbal. Ve výboru došlo k jedné personální změně – Bohumíra Šafaříka vystřídal Miloslav Synek. Nadále ve výboru budou pracovat Vladimír Rybář, Jiří Stránský a Zdeněk Košťál. Ke změně došlo také v revizní komisi, kde Lutze Kleinera nahradil Ivo Mader.

Na rok 2018 je připraven plán činností v podobném duchu jako v předešlých letech. Priority klubu se tedy nemění, nadále chceme aktivně podporovat juniorský a výkonnostní golf včetně seniorského. Pro všechny členy klubu je připraven další ročník GCHK Tour a také se opět uskuteční klubový golfový zájezd.

Fotografie ze schůze od Daniely Gracíkové naleznete zde.

daw